2020-2021 Engineering Design and Senior Design Projects

The engineering design/senior projects in this semester are listed below.

Before the project selection, I suggest you to check here.

Previous design project studies and their subjects are here.

Project topics:

1. Desktop Application Projects (Requires database information) – At least one person projects (Desktop application development experience is required).
2. Statistics and Artificial Intelligence Applications/Projects – At least two people.
3. Engineering Projects – At least one person

It is required at the beginning of the work and things are requested at the end of the works completed:

  • For items 1 and 3, the knowledge of .Net C# or Java or C ++ Qt is required.
  • In all projects, the application must be running at the end of the term.
  • In the applications under 2nd and 3rd items, the work should be completed and a text with IEEE conference format describing the work should be prepared by the end of the semester (except for the completion file).

2019-2020 Tasarım ve Bitirme Projeleri

Bu dönemdeki tasarım/bitirme projeleri aşağıda listelenmiştir.

Proje seçiminden önce burayı incelemenizi öneririm.

Önceki verilmiş proje konuları ve yapılan çalışmalar buradadır.

Proje konuları:

1. Masaüstü Uygulama Projeleri (Veritabanı bilgisi gerektirmektedir.) – En az 1 kişilik proje (Masaüstü uygulama geliştirme tecrübesi istemektedir.)
2. İstatistik ve Yapay Zeka Uygulamaları/Projeleri – En az 2 kişilik uygulamalar/projeler
3. Mühendislik Projeleri (En az 1 kişilik uygulamalar/projeler)

Bu çalışmalar sonlandığında istenenler:

  • 1 ve 3 maddeleri için .Net C# veya Java veya C++ Qt bilinmesi gerekmektedir.
  • Tüm projelerde dönem sonu itibariyle uygulamanın çalışır halde olması gerekmektedir.
  • İkinci ve Üçüncü başlıktaki uygulamalarda çalışmanın tamamlanmış olması ve dönem sonu itibariyle çalışmayı anlatan bir metin hazırlanmış olması gerekmektedir (bitirme dosyası haricinde).